மீண்டும் செய்திகளிலே கருணா அம்மான்

ஐக்கிய இராச்சியத்திலே கருணா அம்மான் என்ற விநாயகமூர்த்தி முரளிதரன் கடவுச்சீட்டு ஏமாற்று என்ற வகையின்கீழே கைது செய்யப்பட்டார். அதன் பின், அண்மைக்காலமாக தமிழீழமக்கள்விடுதலைப்புலிகள் (TMVP) என்றும் தமிழீழவிடுதலைப்புலிகளுக்கு (LTTE) மாற்றான ஐனநாயக இயக்கம் என்றும் செய்திகளிலே குறிக்கப்பட்டு வந்தவர் விடுதலைப்புலிகளின் கருணா அம்மான், பிரிந்த விடுதலைப்புலி கருணா அம்மான் என்று செய்திகளிலே குறிக்கப்படுகின்றார். விடுதலைப்புலிகளின் அரசியற்பிரிவினைச் சேர்ந்த தமிழ்ச்செல்வனின் மரணம் உலகச்செய்திகளிலே பேசப்படும்போது, குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கும் கருணா அம்மானை மீண்டும் விடுதலைப்புலி என்று குறிப்பிடத் தொடங்கியிருப்பது எதேச்சையானதல்ல.

சில உதாரண செய்தித்தலைப்புகள்:

The Hindu
[Sunday, Nov 04, 2007]
Karuna in immigration detention centre
Hasan Suroor
LONDON: The rebel LTTE leader, Vinayagamoorthi Muralitharan, better known as “Colonel Karuna Amman,” who was arrested here on Friday for allegedly travelling on a false passport, is being held in an immigration detention centre.

(எவ்விடத்திலும் TMVP என்ற அமைப்பினைப் பற்றி குறிப்பிடப்படவேயில்லை. தொடரும் செய்தியிலே கருணாவின் மீது HumanRightsWatch முன்வைத்திருக்கும் குற்றச்சாட்டுகளை மறைமுகமாக மறுக்கும் செயற்பாடும் நிகழ்கிறது)

-------

The Press Association
Tamil Tigers rebel leader arrested
A prominent Sri Lankan rebel leader has been arrested in a joint operation by British police and immigration officials, the Home Office said.

Colonel Karuna Amman, also known as Vinayagamoorthi Muralitharan, who leads a faction of the Tamil Tiger rebels, is now in immigration detention.

--------

5 comments:

Anonymous said...

Hi Ramwatcher,

The Hindu reporting is more accurate than your prescription. refering to him as 'the rebel LTTE leader' than 'TMVP leader' will make the reader to be aware that LTTE had undergone internal schism. So one can understand more easily about who he is. :) all the best

said...

Hi muhamoodi
thanks for the comment. RAMWatcher certainly understands the difference between "'the rebel LTTE leader" and "TMVP Leader." The point is - note that RAMWatcher does not complain ONLY on The Hindu regarding this news - many of them tried to use TMVP in recent times to build up KaruNa ammAn as an independent political force of the east. Now they switched to revoke the "LTTE" out of him. Internationally many got the word LTTE ringing in their ears for the past two weeks. we have to see the use of "LTTE rebel leader" in this connotation.

Anonymous said...

funny stuff found on a Sri Lankan news site

James Ross interferes to accuse Karuna Amman without any acceptable
evidence- If at all Karuna is to be prosecuted for his past crimes, it has to be decided by the Government of Sri Lanka.
By Charles S Perera

What is happening to these great International Humanitarians ? They are becoming not only a blood thirsty race of hoodlums, but also a senseless howlers contradicting their own principles and those of the International Community.

The International Community and all the peaceniks are crying in one voice that the Government of Sri Lanka should come to a negotiated peace settlements with ruthless belligerent LTTE terrorists, who are known to have child soldiers, human bombs, who kidnap children, kill civilians, kill their opponents, explode bombs in trains and buses, kill Presidents, Prime Ministers, and civilians, and here is James Ross, the so called Legal and Policy Director of the New York Based Human Rights Watch, asking the British Government to prosecute Karuna Amman the former Military Commander of the Tamil Tiger "Militants".

James Ross may either be in another planet or just woken from his day dreaming. He must be thinking that he is the great brain and the man empowered by the creator to settle human rights violations in the world. What a goon he is not to realise that Karuna is after all a man who had given up terrorism to fall in line with the democratic process. All accusations against him that he had kidnapped children for his armed insurgent force, have not been proved. The new vague of European human rights activists get their information from the LTTE
terrorist sympathisers and accuse Karuna and the Government for
violation of human rights. But very strangely they have so far not accused the LTTE Terrorists as violators of human rights.

These human rights activists cannot imagine how terrorists could be lured into giving up armed terror to join the democratic process. It is by showing that they are able to accept and pardon those terrorists, if they give up their terrorism and lay down arms to follow a democratic process, that they can convince them and others terrorists to follow suit.

If on the other hand a former terrorist who had given up terrorism to follow a democratic process is prosecuted, it will not at all encourage other terrorists to follow suit.

It is hoped that the British Government will not take seriously these misguided humanitarians such as James Ross, and Lucia Withers and the rest. If at all Karuna Amman is to be prosecuted for his past crimes, it is a matter entirely for the Government of Sri Lanka to decide, not the ill informed individuals and organisations like the
Human Rights Watch to decide. Karuna has been arrested by the
British police for not having proper travel documents, and if Great Britain is to prosecute him it is only for that he could be prosecuted.

James Ross of the New York Based Human Rights Watch is pretentiously coming forward with false accusations against Karuna Amman, as if he could influence the British Government to accede to his proposition.
James Ross says that, " for a case to proceed, there has to be sufficient evidence that someone has been responsible for an act of torture themselves or can be connected to acts of torture. That can be difficult to prove. Often there are no witnesses. The most likely evidence would be in the form of testimony from people who say they themselves have been victims of torture, carried out by Col Karuna or by people under his command.
So the challenge for human rights groups is to gather evidence which is strong enough to convince the British authorities that there may be grounds for prosecution and to present it to them while Col Karuna is
still in the country ". Of course, it may be easy for human rights
activists to gather information, because there are lot of LTTE terrorist sympathizers living in Great, Britain, Canada or America.
But can their statements be accepted as evidence in a British Court of Law ?
If James Ross has any right to accuse violators of human rights as he pretends to be, he should then take up the case of Prabhakaran, and his group of terrorists who had not only been violating human rights of the civilian population in the areas under their control, but also assassinated number of civilians in and out side the areas under their control.

These international interferers had praised Thamil Selvam as the smiling face of the terrorists, not wanting to accept him as a criminal, or a terrorist. So what right has James Ross to accuse Karuna Amman who has given up terrorism, unlike ThamilSelvam who had been a terrorists unto his last.

Ross accepts that he has no sufficient evidence for a prosecution of Karuna Amman for human rights violations and says that the challenge for human rights groups is to gather evidence which is strong enough to convince the British authorities. What a blood thirsty, in human lot are these human rights activists that interfere into the affairs of Sri Lanka.

வித்யா said...

Oops! one day people like this article writer want Karuna amman to be punished for killing 600 Sinhala policemen and on the next day he is an obedient Sri Lankan citizen only Sri Lankan Government can look into the accusations on his HR violations. The same Sri Lankan government faked his passport and accused of getting his service for its actions against tamils in the east. These people want a chameleon give the witness for the fence.

Where did this idiot go when HRW got the services from Hoole, DBSJ, JEyadevan and Ramaraj?
Certainly this article helps the world to see how the sinhala nationalist treats

Anonymous said...

Sri Lanka in false UK visa report
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7085334.stm